Projekční činnost


Projekce staveb

Naše stavební firma realizuje kromě jiného také vlastní investiční výstavbu od úvodního projektu až po kolaudaci. Příležitostně se nevyhýbáme ani projekčním pracím pro naše investory, zejména je-li z jejich strany případný zájem nejen o projekt, ale také o stavbu samotnou. V případě projektů menšího rozsahu zajistíme projekt z vlastních kapacit. Pokud se jedná o projekt většího rozsahu dokážeme zajistit projekt stavby v některém z ateliérů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

V oblasti projektování staveb nabízíme zejména tyto služby:

  • Zpracování projektu pro realizaci stavby včetně dílenské dokumentace.
  • Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby pro účely investora i kolaudace.
  • Příprava veškerých potřebných dokumentů pro kolaudaci a následné řádné užívání stavby.
  • Zajištění zaměření a vynesení stávajícího stavu budov.
  • Zajištění vypracování projektu pro územní / stavební řízení včetně zajištění potřebných vyjádření a dokumentů s tím souvisejících.

 

Image

+420 548 428 311

info@sido.cz

SIDO reality, s.r.o.
Sídlo: Vinohradská 1255/85, 618 00 Brno
IČ:    27697908
DIČ:  CZ27697908
zapsána v obchodním rejstříku KS v Brně – odd.C, vl.52839